Szkoła programowania

Przygotowanie projektu / Koordynowanie projektu / Programowanie / Wdrożenie

  • Klient: Barwni Programiści
  • Co zrobiliśmy: Opracowanie projektu, Harmonogram prac, Weryfikacja, Wdrożenia IT: ERP, WWW, Facebook

Wyzwanie

Opracowanie projektu uruchomienia szkoły programowania dla najmłodszych. Przeprowadzenie projektu w czasie pierwszego roku działalności szkoły.

Cele projektu

  • Wdrożenie oprogramowania do zarządzania szkołą
  • Przygotowanie i koordynacja działań promocyjnych i informacyjnych
  • Koordynacja opracowania autorskiego programu zajęć przy wsparciu specjalistów IT oraz edukatorów
  • Koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem klientów
  • Koordynacja realizacji projektu: 2 semestry 15-godzinnych kursów

Nasze rozwiązania

Razem z firmą Barwni Programiści uruchomiliśmy szkołę programowania dla najmłodszych. Przygotowaliśmy projekt obejmujący wszystkie prace konieczne do zrealizowania pierwszego roku działalności i przeprowadzenia 2 kursów programowania dla dzieci w ciągu roku szkolnego 2015/2016. Dzięki naszej koordynacji udało się stworzyć szereg ciekawych scenariuszy lekcji, przy współpracy zarówno specjalistów IT jak i edukatorów. Skoordynowaliśmy również dzałania promocyjne, współtworzyliśmy serwis internetowy oraz funpage na facebooku. W sferze IT wdrożyliśmy system ERP do wspomagania zarządzania firmą. Dzięki nam powstało także autorskie oprogramowanie wspomagające naukę programowania w Pythonie w środowisku Minecraft. Wraz z Barwnymi Programistami wydajemy książkę będącą zestawem ćwiczeń programistycznych w tymże środowisku.

Wyniki

W ciągu roku działalności szkoły udało się wytworzyć komplet materiałów dydaktycznych i opracować program nauczania dla maluchów. W ciągu 2 semestrów zrealizowano 2 pełne kursy programowania: podstaw programowania dla najmłodszych oraz podstaw programowania w języku Python. Dla naszego klienta zebraliśmy również opinie od uczestników projektu.

Kontakt z nami

Szybki kontakt?

Jesteśmy na wyciągnięcie ręki +48 665 665 969